Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om detaljplan för Lilla Slässbo 1:95 - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 9 februari–22 mars 2024. Planläggningen syftar till att göra den befintliga markanvändningen på fastigheten Lilla Slässbo 1:95 planenlig samt möjliggöra en viss tillbyggnad och nybyggnad, vilket innebär att planlägga fastigheten för bostadsändamål. Syftet är att reglera byggrätten med hänsyn till det befintliga bostadshuset och uthuset inom planområdet samt med hänsyn till väg 72 (Salavägen), den omgivande bebyggelsen, naturområdet och kapaciteten i vatten- och avloppsnätet.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
sbf.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Samrådshandlingar

Ta del av alla samrådshandlingar via länken nedan.

Ta del av alla samrådshandlingar