Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Eskil - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är på granskning under perioden 9 februari–1 mars 2024. Bostadsrättsföreningen Fålhagslunden begär planbesked för att kunna ändra användningen för en av byggnaderna i föreningen för att möjliggöra centrumändamål. Möjligheten till förskola ska också prövas under planprocessen. Byggnaden är idag planlagd för allmänt ändamål och har senast använts för förskoleverksamhet.

Beskrivning

Detaljplanen omfattar en byggnad som tidigare använts som förskola. Planområdet ligger i korsningen Torkelsgatan-Eskilsgatan, inom fastigheten Fålhagen 15:2.

Ta del av alla handlingar