Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteren Blåsenhus och Trädgårdsmästaren

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd från 12 januari till och med 23 februari 2024. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av Blåsenhusområdet. Detta genom att i områdets nordvästra del, inom fastigheten Kåbo 5:1 mellan Arkivcentrum och Campus 1477, pröva möjligheterna för bostadsändamål, universitet, kontor och centrum. Detaljplanens reglering är flexibel och området kan komma att nyttjas för en eller flera av de tillåtna användningarna. Byggrätten i den nordvästra delen motsvarar i huvudsak vad som redan gäller i fråga om våningsantal och byggnadsvolym. Med studentbostäder kan det bli bostäder för upp till cirka 600 personer. Planen syftar även till att i områdets sydöstra del pröva Skandionklinikens befintliga byggnad i en planprocess för att senare kunna genomgå en bygglovsprocess. För Skandionkliniken syftar planen även till att pröva möjligheterna för en inglasad vinterträdgård på byggnadens takterrass.

Beskrivning

Planområdet ligger i Blåsenhusområdet i södra delen av Uppsala innerstad, strax väster om Akademiska sjukhuset. Planen omfattar fastigheterna Kåbo 5:9 och del av Kåbo 5:1 som ägs av Akademiska Hus AB. Vid korsningen Artillerigatan – Dag Hammarskjölds väg ingår mindre delar av fastigheterna Kåbo 1:1 och Fjärdingen 1:3 som ägs av Uppsala kommun. Planområdet omfattar 2 hektar (19 558 kvm).

Ta del av alla handlingar

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte under samrådstiden. Under mötet presenterar vi förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum: Torsdag 1 februari
Tid: 17.30
Plats: Lokal på Artillerigatan 7

Hitta till Artillerigatan