Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om förslaget på detaljplan för del av kvarteret Fröj - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning 12 maj–2 juni 2023. Fastighetsägaren avser att utveckla fastigheten med ytterligare ytor för kontor och handel. Detta är tänkt att ske genom en tillbyggnad av befintlig byggnad.

Beskrivning

Tillbyggnaden gör det även möjligt att förse befintliga kontorsytor med hiss. Tillbyggnaden föreslås få ett modernt utseende med stora ytor av glas i bottenvåningen. Den befintliga byggnaden, som är av stort kultur-historiskt intresse, vänder sig ut mot Vaksalagatan med en rikt ornamenterad fasad. Tillbyggnaden är tänkt att ske mot gården där det endast finns ett mindre gårdshus. Projektet förutsätter att gårdshuset rivs.

Ta del av alla handlingar.