Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Rickomberga 29:1 med flera, kvarteret Pumpen - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 13 oktober–6 november 2023. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, samt att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter. Planen syftar även till att skapa möjlighet att bygga ut befintlig snabbcykelväg längs planområdet.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, samt att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter. Planen syftar även till att skapa möjlighet att bygga ut befintlig snabbcykelväg till full kapacitet längs planområdet samt att säkra en allmän gång- och cykelkoppling mellan S:t Johannesgatan och Luthagsesplanaden längs den gamla banvallen.

Ta del av alla handlingar