Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 8 juni–8 september 2023. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit).

Beskrivning

Delsträcka D går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafik-stråket med järnvägen.

Samrådshandlingar

Ta del av alla samrådshandlingar

Samrådsträffar

Vi bjuder in till två samrådsträffar under samrådstiden där du kan träffa oss och ställa frågor. Under samrådsträffarna kan du se film och presentationer av förslagen till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D och förslag till detaljplan för spårvagnsdepån. Du kan också passa på att prata med både politiker och personer som arbetar med planeringen.

Datum: Tisdag 20 juni och torsdag 24 augusti.
Tid: Öppet hus 15.00–19.30.
Plats: Sävja kulturhus, Västgötaresan 133. Hitta i karta

Välkommen!