Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport gymnasiesärskola 2021-2022

Rapporten ger en kort bakgrund om vad gymnasiesärskola är, vilka elever som den är målgrupp för, vilket uppdrag den har, var i Uppsala kommun gymnasiesärskolan finns och har funnits lokaliserad, vad som händer efter avslutad skolgång etc. Rapporten svarar också på vilka prioriterade målsättningar som Uppsala GS (akronymen GS avser gymnasiesärskola) har haft under läsåret 2021/22, samt vilka särskilda insatser huvudmannen har arbetet med kring skolformen gymnasiesärskola. Den redovisar också målsättningar för såväl gymnasiesärskolan som huvudmannen under läsåret 2022/23.

Sammanfattning

Som förmedlats i tidigare kvalitetsrapporter saknas nationella anvisningar för hur gymnasiesärskolan ska följa upp betyg och betygssättning. Betyg är en osäker indikator för att mäta kvalité i gymnasiesärskolans undervisning. Det beror på sambandet mellan elevens betyg och undervisningens kvalitet är missvisande då det i stor utsträckning beror på elevens individuella förutsättningar. Rutiner för att följa upp betyg och betygssättning är därför även ett prioriterat område som behöver utvecklas.