Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport grundsärskola läsåret 2021-2022

Grundsärskolan ska präglas av en miljö där alla elever tillåts växa utifrån sina egna speciella förutsättningar. Varje elev är unik, och därför behöver varje elev ges möjlighet att inom ramen för verksamheten utveckla sina förmågor utifrån sina egna individuella förutsättningar. För att detta skall bli verklighet måste alla i verksamheten ha ett starkt elevfokus och se varje elev. Elevernas individuella förutsättningar är centrala inom skolformen, vilket innebär att det är viktigt att varje elevs kunskapsprogression är kvalitetssäkrad, dokumenterad och kommunicerad. Skolformen vidtagit flera åtgärder och utvecklingsinsatser för att hjälpa sina elever att utvecklas mot kunskapsmålen.

Sammanfattning

Grundsärskolan har under läsår 2021/22, precis som grundskolan och samhället i övrigt varit präglad av pandemin och dess konsekvenser. Skolformen har haft en ökad frånvaro för både elever och personal. Utvecklingsprojekten har behövt bromsas upp och fokus flyttats till att klara av vardagen och få grunduppdraget att fungera. Trots att grundsärskolan har haft denna ansträngda situation har verksamheten under läsår 2021/22 fortsatt att arbeta mot ett ökat kunskapsfokus och ökad koppling mot skolformens styrdokument.