Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 2 december–23 december 2022. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett skolområde med förskola, skola och idrottshall, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor och kvalitet på skol- och förskolegård.

Beskrivning

Planområdet ligger i den norra delen av Uppsävja-Bergsbrunna cirka 6 kilometer söder om Uppsala centralstation. Planområdet är drygt 4 hektar stort och hela planområdet gränsar till fastighet Sävja 1:55.

Ta del av alla handlingar