Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Lena 1:5 och del av Vattholma 5:20 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Planläggningen syftar till att bekräfta planområdets befintliga markanvändning i detaljplan, förtydliga detaljplanens beskrivning av önskvärd markanvändning inom planområdet, och att möjliggöra för en eventuell utveckling av såväl bostad som fastighetens nuvarande småskaliga verksamhet.

Beskrivning

Det föreslagna planområdet ligger i södra Vattholma längs med ortens huvudgata Malmvågsvägen.

Ta del av alla samrådshandlingar