Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för kvarteret Hindsgavl - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 20 maj-15 juni 2022. Planen syftar till att kvarteret Hindsgavl ska utvecklas med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningen, där bland annat dagens livsmedelsbutik får nya lokaler i bästa frontläge mot gata och torg. Syftet är även att kvarteret ska få ett tryggt, trivsamt och levande torg som länkar samman viktiga målpunkter och stråk i omgivningen

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby/Flogsta, cirka 2 kilometer sydväst om centrala innerstaden (Stora torget) och knappt 2,5 kilometer från Resecentrum.

Ta del av alla granskningshandlingar

Informationsmöte

Vi bjuder in till ett informationsmöte där vi presenterar granskningsförslaget. Därefter har deltagare i mötet möjlighet att ställa frågor om detaljplanen och den fortsatta processen.

Datum och tid: Tisdag 31 maj, 18.00–19.30.
Plats: Flogstaskolans matsal

Välkommen!