Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Kandidaten - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 juni–27 juli 2022. Vattenfall Eldistribution AB önskar i en planläggning få prövat möjligheten till en större byggrätt på fastigheten Kåbo 3:8. Det inkluderar en ny transformatorbyggnad omfattande 230 kvadratmeter byggnadsarea och en ny kontroll- och ställverksbyggnad omfattande 176 kvadratmeter.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Samrådshandlingar

Ta del av samrådshandlingar