Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Kandidaten - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 juni–27 juli 2022. Vattenfall Eldistribution AB önskar i en planläggning få prövat möjligheten till en större byggrätt på fastigheten Kåbo 3:8. Det inkluderar en ny transformatorbyggnad omfattande 230 kvadratmeter byggnadsarea och en ny kontroll- och ställverksbyggnad omfattande 176 kvadratmeter.

Beskrivning

Samrådshandlingar

Ta del av samrådshandlingar