Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram 2022-2025

Handlingsplanen för Miljö- och klimatprogram innehåller åtgärder som tydliggör ambitionsnivå och riktning för arbetet. Där kunskapsläget behöver förbättras ska utredningar genomföras och förslag till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse tas fram.

Sammanfattning

Syftet med handlingsplanen är att se till att kommunkoncernens miljö- och klimatarbete drivs framåt så att målen i programmet uppnås.

Handlingsplanen gäller under perioden 2022–2025 och riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Uppsala kommun. Kommunstyrelsen har huvudansvar för att genomföra och följa upp handlingsplanen.

Exempel på åtgärder i handlingsplanen är:

  • Utreda förutsättningar för minskade växthusgasutsläpp från byggmaterial med fokus på kommunens arbete med träbyggnation och klimatneutral betong. 
  • Etablera och vidareutveckla arbetsprocesser för inköp och hantering av miljö- och hälsofarliga varor. Det ska leda till ett hållbart resursflöde och ökat återbruk och återvinning inom kommunens verksamhet.
  • Att utveckla arbetssätt för att involvera Uppsalaborna, civilsamhället och näringslivet i klimatomställningen.

Miljö- och klimatprogram

Här hittar du Miljö- och klimatprogrammet som handlingsplanen hör till.

Läs Miljö- och klimatprogram.