Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för Avfallsplan

Avfallsplanen är ett tydligt ramverk för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i Uppsala. Den skapar förutsättningar för samarbete kring avfallsfrågor, och ökar kunskap och engagemang för resursanvändning i en cirkulär ekonomi. Denna handlingsplan förtydligar programmets implementering, genomförande av målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa.

Dokument

Sammanfattning

Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att nå ett cirkulärt Uppsala utan avfall, där prylar och material används och cirkulerar så länge som möjligt innan de kasseras. Handlingsplanen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar och roller för programmets måluppfyllelse i relation till deras uppdrag och ägardirektiv.

Fokus i handlingsplanen ligger på åtgärder som tydliggör ambitionsnivån och visar på nödvändiga förändringar. Åtgärderna underlättar för nämnder och bolagsstyrelser att identifiera sina ansvarsområden när det gäller förebyggande och hantering av avfall och integrera det i sin verksamhets-/affärsplanering. På så sätt har handlingsplanen en tydlig styrande effekt och är en förutsättning för måluppfyllelse.

Läs Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall 

Notering
Dokumentet kan innehålla tabeller som inte är fullt webbtillgänglighetsanpassade. Om du behöver ta del av innehållet på annat sätt, hör av dig till kommunledningskontoret@uppsala.se.