Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av kommunens nuvarande visselblåsarfunktion

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens nuvarande visselblåsarfunktion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig visselblåsar-funktion. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020.

Sammanfattning

PwC:s samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig visselblåsarfunktion. PwC:s bedömning grundar sig i att beslutet om att inrätta en funktion för internutredningar (KSN-2015-0316) från 2015 inte verkställts i sin helhet samt att flera brister har identifierats i den befintliga visselblåsarfunktionen.

Utifrån genomförd granskning är den övergripande rekommendationen till kommunstyrelsen att göra en översyn av den nuvarande visselblåsarfunktionen bland annat i syfte att möta kommande ny lag och öka visselblåsarfunktionens nytta.

Beslutet om en sådan översyn bör fattas av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen bör även ta fram riktlinjer kring visselblåsarfunktionens utformning, innehåll och syfte.