Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av elevhälsan inom gymnasieskolan

PwC har på uppdrag av Uppsala kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av elevhälsan inom gymnasieskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer att elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen ingår i revisionsplan för år 2020.

Sammanfattning

Vår samlade revisionella bedömning är att utbildningsnämnden inte helt säkerställer att elevhälsan i gymnasieskolan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till utbildningsnämnden:

  • Följ systematiskt upp tillgången till elevhälsa på de olika enheterna.
  • Säkerställ ett fortsatt arbete för att skapa likvärdiga förutsättningar för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på kommunens skolor.

Revisorerna vill i övrigt framföra vikten av att nämnden i sin riskbedömning särskilt bör uppmärksammar säkerställandet av övergångar mellan olika årskurser och skolformer samt vikten av att nämnden har fokus på det förebyggande arbetet gällande elevhälsan. Det är även viktigt att fokus läggs på samverkan i det elevnära perspektivet.