Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kriterier

Allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn

I allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn hittar du till exempel information om vad som gäller för dig som nyttjanderättshavare, avgifter, tillstånd, ditt ansvar vid skada, näringsverksamhet, boende på fartyg och skyldigheter när avtalet upphör med mera.

Sammanfattning

I allmänna villkor avseende fartygsplats i Uppsala hamn finns information om 

 • nyttjanderättshavarens ansvar och skyldigheter
 • avgift och faktura
 • upplåtarens åtaganden
 • uppmärkning av fartyg
 • fartyget och fartygplatsens skick
 • boende på fartyg
 • näringsverksamhet
 • parkering i samband med nyttjande av fartygsplats
 • VA-anslutningar
 • förebyggande av brand
 • försäkring
 • ansvar vid skada
 • överlåtelse eller upplåtelse av fartygsplats
 • skyldigheter då avtalet upphört
 • avfallshantering
 • tvist.