Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Policy

Policy för representation och gåvor

Ett normerande styrdokument som kommunfullmäktige beslutade om 2019-02-25 Se även Riktlinjer för representation och gåvor

Sammanfattning

Allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för Uppsala kommun. För Uppsala kommunkoncerns medarbetare och förtroendevalda är det en självklarhet att följa gällande regelverk och agera på ett etiskt försvarbart sätt. Det innebär att representation sker med omdöme och måttfullhet.
Uppsala kommun arbetar för en hållbar utveckling vilket omfattar att integrera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i all verksamhet. Vid kommunens evenemang, konferenser och möten ska, så långt det är möjligt, livsmedel väljas som är ekologiska med låg klimatpåverkan och som tar hänsyn till etiska och sociala aspekter.