Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av kommunens elevhälsa 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.

Sammanfattning

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Syftet med granskning är att bedöma om elevhälsans verksamhet bedrivs i enlighet med skollag.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

  • Är styrningen och ledningen av elevhälsan ändamålsenlig?
  • Är elevhälsan underdimensionerad och är det skälet till att elevhälsan inte främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande?
  • Hur följer nämnden upp att elevhälsans verksamhet bedrivs i enlighet med lag?
    • Görs elevenkäter?
    • På vilka andra sätt får nämnden kunskap om barnens mående?
    • Hur mår barnen i grundskolan i Uppsala kommuns skolor?