Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Vägreservat väg 255–Bergsbrunna station–E4

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten bygger på den strukturbild som i översiktsplanens samrådsunderlag benämns Flerkärnig och bland annat innebär en stationsutbyggnad vid Bergsbrunna (Uppsala södra). I uppdraget har flera alternativ till en vägkorridor mellan väg 255 och E4 studerats.

Sammanfattning

Stråket börjar vid Skåneresan i Sävja, passerar järnvägen strax söder om Bergsbrunna och ansluter därefter till E4. En förutsättning för stråket är att ny station (Uppsala Södra) byggs vid Bergsbrunna. Vid studier av de olika sträckningarna har hänsyn tagits till bland annat natur- och kulturmiljö, markanvändning och möjlighet till närrekreation. Av de alternativ som presenteras är det inget alternativ som direkt framträder som mycket bättre eller för den delen sämre än något annat. Vilket alternativ som ska ligga till grund för framtida reservat blir snarare ett beslut utifrån vilka intressen som prioriteras.

I slutet av rapporten finns en översiktlig beskrivning av möjligheten att trafikera sträckan med spårväg. Om ett spårvägsalternativ väljs begränsas valet av korridor till ett nordligt läge alternativt en kombination av sydlig och nordlig korridor, väster om järnvägen.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.