Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

VA 2050 i Uppsala kommun

Övergripande systemstudie för spillvatten, dricksvatten och dagvatten. Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Dokument

Sammanfattning

Uppsala Vatten har under augusti-november 2014 genomfört framtidsstudien VA 2050. 

Dagens VA-försörjning för Uppsala tätort baseras på naturligt grundvatten och konstgjord infiltration i Uppsalaåsen och samlad avloppsrening i Kungsängsverket. Utöver tätortens två stora vattenverk finns 12 vattenverk i mindre samhällen, varav 11 grundvattenverk och 1 ytvattenverk. I mindre samhällen på längre avstånd från tätorten behandlas avloppsvatten i lokala avloppsreningsverk (11 st), alltså finns totalt 12 kommunala avloppsreningsverk.

Leverans av dricksvatten och avledning av avloppsvatten (spillvatten och dagvatten) sker via ett väl utbyggt ledningsnät med sammanlagt cirka 170 mil ledningar.

En genomförd trendspaning resulterade i tio aktuella trender inom VA-området. Hälften av de utpekade VA-trenderna följer de allmänna samhällstrenderna: urbanisering, klimatanpassning, teknikutveckling, ändrade kundbehov/beteenden samt regionalisering.

Övriga trender är mer specifika för VA-området: ökande krav på säkerhet, beredskap och vattenkvalitet, kretslopp och effektivare resursanvändning samt förnyelseplanering av VAledningsnät.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.