Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Samhällsekonomi Uppsala 2050

Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Rapporten behandlar den ekonomiska dimensionen av översiktsplanen ur två perspektiv: ett samhällsekonomiskt och ett kommunalekonomiskt.

Dokument

Sammanfattning

Syftet med uppdraget är att göra ekonomiska bedömningar av de strukturbilder som utgör underlag för den nya översiktsplanen, dels ur ett kommunalekonomiskt, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I föreliggande analyser är därför två frågeställningar centrala: den ena handlar om de ökade behov av kommunal service som uppkommer på grund av befolkningsutvecklingen och den andra om de ekonomiska effekterna av den geografiska strukturen.

Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att skapa en fullständig bedömning av översiktsplanen och det tidsperspektiv som det handlar om. Det finns inte tillräckligt underlagsmaterial och inom vissa områden saknas kunskap, dels i fråga om detaljer dels avseende samband.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.