Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Lokaliseringsstrategier för social infrastruktur

Omvärldsanalys för framtida lokaliseringsstrategier och social infrastruktur. Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

I och med arbetet inför en ny översiktsplanering ville Uppsala kommun undersöka förutsättningarna för att arbeta mer medvetet och strategiskt med lokaliseringsstrategier och stadens sociala infrastruktur. Frågor som ställs i samband med detta är bland annat vad social infrastruktur innebär och betyder för Uppsala kommun och vilka samhällstrender som påverkar kommuninvånarnas behov och användning av service och tjänster. Hur förändras livsstil och hur kan man därmed arbeta för att utveckla staden och kommunen som en god livsmiljö?

Kommunen önskade också få del av inspirerande exempel på hur andra kommuner/städer arbetat med lokalisering av service och tjänster på multifunktionellt, kreativt och framgångsrikt sätt.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.