Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Energisystem 2050 i Uppsala kommun

Denna systemstudie utgör ett av flera underlag till Uppsalas översiktsplan 2016 och Färdplan för ett klimatpositivt Uppsala. Den beskriver hur ett framtida energisystem kan se ut 2050.

Sammanfattning

Det finns två alternativa scenarier för hur ett energisystem kan se ut i ett 2050-perspektiv.

  1. Fortsatt utveckling av det konventionella systemet.
  2. Utveckling bortom det konventionella.

Slutsatserna indikerar att en fortsatt utveckling utifrån de konventionella förutsättningarna inte räcker till för att nå Uppsalas långsiktiga utvecklingsmål inom energiområdet. 

En utveckling bortom det konventionella kommer troligtvis behövas vilket innebär att energisystemet med dess tillhörande aktörsstruktur måste genomgå större förändringar. Marknadskrafterna bedöms inte vara tillräckliga för att ställa om energisystemet varför de lokala samhällsfinansierade aktörerna måste ta ett större aktivt ansvar inom energiområdet under omställningsperioden.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.