Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kapacitetsstudie kring Uppsala resecentrum

Mikrosimulering och analys av trafikflödet nu och 2050. Underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Sammanfattning

Uppsala kommun växer och med en större befolkning ökar belastningen på trafiksystemet. För att undersöka kapaciteten på trafiksystemet i de centrala delarna av Uppsala vill kommunen testa kapaciteten för vissa utsatta områden kring Uppsala resecentrum. Planeringshorisonten är år 2050.

Det område som har analyserats är området i närheten av Centralstationen. I modellen
ingår

  • Bäverns gränd: från Islandsbron till Kungsgatan
  • Kungsgatan: från korsningen Strandbodgatan till korsningen S:t Olofsgatan
  • Vaksalagatan: från Kungsgatan till Vaksala torg.

Syftet med analysen är att testa kapaciteten i området och besvara frågorna:

  • Klarar Kungsgatan, Bäverns gränd och Vaksalagatan av den förväntade kollektivtrafiken för år 2050?
  • Hur stor andel av den prognosticerade biltrafiken klarar trafiksystemet av?
  • Hur påverkas övriga trafikslag?
  • Hur förhåller sig trafiken år 2050 till dagens trafik?

För att besvara dessa frågor har en simulering för nuläget och en för år 2050 genomförts.
Båda modellerna har samma utformning, men trafikflödena och trafiksignalerna
i de två modellerna skiljer sig åt.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.