Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun

Riktlinjerna för cykeltrafik i Uppsala kommun ska leda till en ökad andel cykeltrafik. Riktlinjerna är särskilt viktiga vid översiktlig planering och detaljplanering av nya områden.

Sammanfattning

Uppsala har ett väl utbyggt cykelvägnät, i synnerhet i tätorten. Men för att få fler att börja cykla behövs ett tryggare, säkrare, snabbare och bekvämare cykelvägnät. Det behövs även beteendepåverkande åtgärder och kontinuerlig uppföljning av cykeltrafiken och de åtgärder som genomförs. 

Dokumentet innehåller en sammanställning av de riktlinjer som ska gälla för arbetet med cykeltrafik i Uppsala kommun. Riktlinjerna ska användas genom hela planeringsprocessen, från planering av nya områden till drift och underhåll av befintlig infrastruktur. 

Riktlinjer

Arbetet för att uppnå en ökad andel cykeltrafik bedrivs inom fem områden

  • tryggt och säkert att cykla i Uppsala
  • snabbt att cykla i Uppsala
  • bekvämt att cykla i Uppsala
  • beteendepåverkan
  • uppföljning av cykeltrafiken. 

Riktlinjerna utgår från den Cykelpolicy som kommunfullmäktige antog 28 oktober 2013.
Läs Cykelpolicyn