Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Policy

Cykelpolicy för Uppsala kommun

Cykelpolicyn ska genomsyra all planering och alla beslut för att målen för cykeltrafiken ska bli verklighet.

Sammanfattning

För att målen för cykeltrafiken ska bli verklighetär det av avgörande betydelse att dessa intentioner genomsyrar all planering och alla beslut – från översiktlig planering till detaljplanering och bygglov samt vidare till förvaltningsskedet.

Uppsala kommuns viljeinriktning är att

 • öka andelen cykelresor i Uppsala
  Andelen cykelresor inom Uppsala kommun ska öka som en följd av effektiva satsningar för cykeltrafiken.
 • Uppsala ska uppfattas som en stad för cyklister
  Uppsala kommun ska uppmuntra till cykling genom att prioritera cykeltrafiken högt.
 • det ska vara tryggt och säkert att cykla i Uppsala
  Nollvisionens intentioner ska alltid eftersträvas i syfte att eliminera antalet dödade och svårt skadade cyklister i Uppsala.
 • det ska gå snabbt att cykla i Uppsala
  Tillgängligheten och framkomligheten för cykeltrafiken ska vara mycket god i Uppsala.
 • det ska vara bekvämt att cykla i Uppsala
  Det ska vara bekvämt och upplevas som attraktivt att cykla i Uppsala.