Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ordningsvakter och väktare i egen regi

Ordningsvakter bidrar till ökad trygghet. Därför har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska göra en fördjupad utredning och ta fram en plan för att ha ordningsvakter och EST-väktare i egen regi i stället för att upphandla tjänsten.

– Beslutet tar utgångspunkt i en utredning som visar att tryggheten har ökat och ordningsstörningar har minskat på platser där ordningsvakter ökat sin närvaro. För kommunen blir det en möjlighet att långsiktigt stärka och behålla kompetensen i verksamheten med ordningsvakter, säger Andreas Croner, enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet på Uppsala kommun.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har pågått länge

Ordningsvakter har varit en del av Uppsala kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sedan 2017. De benämns i dag som kommunala ordningsvakter och arbetar i Uppsala city. Syftet är att motverka ordningsstörningar och bygga relationer med invånarna. År 2022 införde kommunen även konceptet EST-väktare. Det är en patrull som rör sig obehindrat över hela kommunen och befinner sig på olika platser varje vecka. Deras uppdrag är att utifrån den aktuella lägesbilden finnas på de platser där behovet är störst.  

Utvärdering av verksamhet visar på nyttan med ordningsvakter

Kommunen har gjort en utvärdering av verksamheten med de kommunala ordningsvakterna och EST-väktarna. Resultatet visar att tryggheten har ökat och ordningsstörningar har minskat på platser där ordningsvakterna ökat sin närvaro. Ordningsvakter är också den mest efterfrågade åtgärden för ett tryggare Resecentrum enligt kommunens invånare i den medborgardialog som genomfördes under hösten 2023.

Ordningsvakter och EST-väktare är också viktiga i det löpande lägesbildsarbetet. De är en stor källa till information vid kartläggning av brott och otrygghet. EST-väktarna har även spelat en viktig roll vid hastigt uppkomna händelser så som skjutningar eller sprängningar. Då har de kunnat ställa om snabbt till att öka sin närvaro på dessa platser och skapa dialog med oroliga invånare.

Ny plan för verksamheten ska tas fram

Kommunens alla bevakningstjänster upphandlas i dag av extern leverantör. I samband med utvärderingen gjordes en utredning av vilken organisationsform som är mest lämplig för den här verksamheten. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen ska göra en fördjupad utredning och ta fram en plan för att se över möjligheten att driva verksamheten i egen regi i stället för att upphandla den.

Uppdraget handlar om de heltidsanställda kommunala ordningsvakterna och EST-väktarna. Att driva verksamheten med de kommunala ordningsvakterna och EST-väktarna i egen regi skulle innebära att kommunen inte behöver bygga upp verksamheten på nytt i de fall där leverantören byts ut vid ny upphandling.

– Personalen som ska utföra uppdraget kan bygga långsiktiga relationer till kommunens invånare. Det blir som en investering för kommunen att se till att ordningsvakterna och väktarna får extra utbildning. Det är också en fördel att vi i kommunen får möjlighet att själva rekrytera personer som passar för uppdraget. På så sätt kan kommunen få stabilitet över tid.

Genom den här lösningen skulle kommunen få möjlighet att driva de mer förutsägbara behoven i egen regi och samtidigt nyttja den privata marknadens fördelar vid mer flexibla behov.

Löpande utvärdering av verksamheten

Det är viktigt för kommunen att fortsätta utvärdera verksamheten med de kommunala ordningsvakterna och EST-väktarna. Effekterna av deras arbete kommer utvärderas vartannat år.

För att få invånarnas perspektiv på verksamheten kommer kommunen under hösten att ha dialog och samla in synpunkter.

Mer information:

Läs kommunens program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

Läs mer om effektiv samordning för trygghet (EST)

Läs andra nyheter om trygghet, kris och säkerhet