Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

Syftet med programmet är att utveckla kommunens arbete inom trygghet, säkerhet och att förebygga brott. Programmet skapar förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete på området och bidrar till ökad samordning i arbetet.

Sammanfattning

Programmet gäller alla nämnder och bolagsstyrelser. Det är styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Programmet har sex övergripande utvecklingsområden med mål med prioriterad inriktning. Åtgärder som bidrar till måluppfyllnaden konkretiseras i handlingsplaner som kopplas till programmet.

Inom programområdet finns ansvar i bland annat socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen som ingår i kommunens grunduppdrag. Programmets mål kan också knyta an till annan befintlig styrning i exempelvis ägardirektiv och andra styrande dokument. Kommunens ansvar inom säkerhetsområden som krisberedskap och skydd mot olyckor hanteras till exempel i annan programstyrning.