Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Tryggheten i fokus på kommunstyrelsens möte

Den 13 december tog kommunstyrelsen flera beslut för ökad trygghet i Uppsala kommun. En ny överenskommelse om samverkan med polisen och en handlingsplan för att förhindra välfärdsbrottslighet var några beslut som blev klubbade.

En polis och en tjänsteperson från Uppsala kommun pratar med varandra utomhus
Samverkan mellan polis och kommun är en viktig grund i det brottsförebyggande arbetet som Sveriges kommuner sedan 1 juli 2023 har ett lagstadgat ansvarar för. På bilden syns kommunpolis Lisa Sannervik i samtal med Johanna Thorpe, utvecklingsledare på kommunen. Foto: Andres Morén.

Beslut om ny samverkansöverenskommelse med polisen

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta sluter en ny samverkansöverenskommelse för åren 2024–2027. Samverkan är en central del för att minska brottsligheten och öka tryggheten i alla delar av Uppsala. Den ger kommunen och polisen tydliga förutsättningar för att stödja varandra och prioritera vilka resurser som vi ska sätta in och var. 

Sedan 1 juli 2023 har kommunen ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Den nya överenskommelsen tar avstamp i det och är grunden till en fördjupad samverkan mellan kommunen och polisen. Arbetet är inriktat på nolltolerans mot brott och ett tryggare Uppsala.

Här kan du läsa mer om den nya samverkansöverenskommelsen med polisen

Beslut om förstärkt arbete mot välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet skadar förtroendet för samhällssystemet och berövar det från resurser. Den drabbar främst de individer som är i störst behov av samhällets insatser, som exempelvis barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller personer som är förhindrade att arbeta.

Uppsala kommun tar ett stort steg för att stärka arbetet med att förhindra välfärdsbrottslighet. Den nya koncerngemensamma handlingsplanen visar att det finns effektiva åtgärder för att förebygga och hantera välfärdsbrottslighet.

Handlingsplanen är uppdelad i tre utvecklingsområden:

  • kunskapshöjning,
  • lägesbild och samverkan,
  • upptäcka och förebygga.

Varje utvecklingsområde har konkreta åtgärder knutna till sig som ska utveckla och stärka kommunens arbete mot välfärdsbrott. Handlingsplanen ska gälla under perioden 2024–2026 och riktar sig till samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom Uppsala kommun.

Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar för att motverka välfärdsbrott

Beslut om fördjupat arbete med lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet har funnits i Uppsala kommun sedan år 2000. Det nya beslutet breddar och fördjupar rådets arbete. Inriktningen på sociala åtgärder riktade mot barn, unga och skola kompletteras nu även med att fysiska åtgärder i offentliga rummet tas med. Förändringarna gör att det lokala brottsförebyggande rådet går hand i hand med den nya lagstiftning som trädde i kraft i juli 2023.

Det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun är ett forum för dialog och kunskapshöjande insatser mellan förtroendevalda politiker, tjänstepersoner inom Uppsala kommun, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta och andra externa aktörer.  Det lokala brottsförebyggande rådet är en del av vår samverkan med polisen.

Här kan du läsa mer om lokala brottsförebyggande rådet

Beslut om startbidrag till föreningar i Gränby och Gottsunda

De nystartade föreningarna Platssamverkan Gränby-Kvarngärdet och Platssamverkan Gottsunda-Valsätra får efter beslut av kommunstyrelsen ett startbidrag om 500 000 kronor var.

Föreningarna ska fungera som starka sammanhållande krafter för positiv utveckling i form av ökad trygghet, trivsel och attraktivitet i områdena. Några exempel på insatser är att skapa feriejobb för unga i området och insatser för öka social aktiviter och folkliv. De kommer även att genomföra förbättringar i den fysiska miljön på strategiska platser.

Föreningarna består av fastighetsägare, kommunala bolag och verksamheter.