Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler kan få möjlighet att bo i Marielund - nytt planprogram beslutat

Det finns en efterfrågan på radhus, villor och hyresrätter i Marielund och på Uppsalas landsbygd. Kommunstyrelsen beslutade idag att Uppsala kommun ska ta fram detaljplaner för ny bebyggelse i Marielund.

Marielund har höga naturvärden och ligger vackert vid sjön Trehörningen. Området har möjligheter till goda kommunikationer till Uppsala, Stockholm och Arlanda vilket gör det attraktivt att bo i. Uppsala kommun ska nu ta fram detaljplaner för ny bebyggelse, gator och parker i Marielund.

Tre utbyggnadsområden

Det handlar om cirka 520 bostäder, tre förskolor samt eventuellt en grundskola och idrottshall. Tre utbyggnadsområden (A, B och C) pekas ut som möjliga att utreda vidare genom att detaljplaner tas fram för respektive område. För hela området planeras för en blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus och småhus närmast väg 288 och villor i områdets sydligare delar

Fler utredningar

I fortsatt planering måste fler utredningar tas fram, bland annat om trafik och buller, dagvatten och grundvatten samt naturvärden. Flera av dessa utredningar utgör underlag för den undersökning som ska göras i varje detaljplanearbete enligt miljöbalken där man bedömer om detaljplanen medför betydande miljöpåverkan.

Läs mer om planprogrammet för Marielund.