Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler barnfamiljer ska få stöd för att hitta egen försörjning

När föräldrar kommer ut i arbete får det effekt för hela familjen både direkt och på längre sikt. Arbetsmarknadsnämnden beslutar därför att vuxna i barnfamiljer särskilt ska prioriteras vid arbetsmarknadsanställningar.

Att leva i en utsatt ekonomisk situation har stor inverkan på barns liv och hälsa. Det påverkar barnen negativt i deras vardag och kan också leda till psykisk ohälsa hos både föräldrar och barn. På längre sikt presterar generellt barn till föräldrar som har försörjningsstöd sämre i skolan, klarar mer sällan gymnasiet och får oftare själva försörjningsstöd som unga vuxna. Att ge stöd till föräldrar så de får arbete och egen försörjning skapar positiva och långvariga effekter för hela familjen.

Färre familjer behöver ekonomiskt bistånd, men det finns skillnader

Sedan år 2020 har Uppsala haft en positiv utveckling när både antal och andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd kontinuerligt minskat. Det gäller också för många familjer med barn berättar Joakim Nordström, avdelningschef för ekonomiskt bistånd.

– Det är glädjande att se att antalet hushåll med barn som behöver ekonomiskt bistånd har minskat, säger Joakim Nordström. Fler barn får se sina föräldrar gå till jobbet och det främjar barnens sociala utveckling.

Samtidigt som behovet av ekonomiskt bistånd bland barnfamiljer minskat över lag så gäller det inte alla slags hushåll. Ett exempel är att ensamstående kvinnor med barn som behöver ekonomiskt bistånd inte har minskat så som andra grupper.

Stöd för att komma ut i arbetslivet

Ett första steg ut i arbetslivet kan vara en arbetsmarknadsanställning. Arbetsmarknadsnämnden beslutar därför att vuxna i barnfamiljer ska prioriteras för arbetsmarknadsinsatser, och att särskilt fokus ska vara på ensamstående kvinnor med barn.

– Den ekonomiska utvecklingen gör att många med små marginaler har det tufft nu, säger Mattias Kristenson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Därför stärker vi arbetet med barnfamiljer och ökar möjligheterna för fler att få ett jobb och därmed ett första steg till att försörja sig själv.  

Bättre förutsättningar för barn både nu och på sikt

När vuxna har ett arbete kan familjen få en tryggare bostadssituation och börja ta ökad del i samhället. Det får stor effekt för hela familjen, inte minst för barnen. För att skapa ännu bättre förutsättningar för barn som lever i ekonomisk utsatthet har förvaltningen också nyligen anställt en barnrättssamordnare.

Barnrättssamordaren ska bland annat se till att barnens behov och intressen alltid blir hörda i beslut som rör dem och deras familjer. Samordnaren ska också arbeta för att barn i familjer som får ekonomiskt bistånd får ta del av aktiviteter som främjar deras hälsa och utveckling.

 

Läs mer om ekonomiskt bistånd

Läs mer om arbete eller praktik för dig med ekonomiskt bistånd