Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två deljplaner har fått laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2022-06-02 att anta förslag till detaljplan för:

  • Detaljplan för Hammarparken
    (diarienummer 2015-001418)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2023-11-06

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/hammarparken


Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2023-06-22 att anta förslag till detaljplan för: 

  • Detaljplan för Södra Gunsta etapp 2.1
    (diarienummer 2023-000870)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2023-11-27                        
Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/sodra-gunsta-21

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 8 december 2023
Plan- och byggnadsnämnden