Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Åtta detaljplaner har fått laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2024-02-15 att anta förslag till detaljplan för:

 • Detaljplan för Kullens förskola
  (diarienummer 2021-004175)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/kullens-forskola

 • Upphävande av tomtindelning för Valsätra 7:2
  (diarienummer 2023-002623)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/valsatra-72

 • Upphävande av tomtindelning för Valsätra 57:1
  (diarienummer 2023-002621)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/valsatra-571

 • Upphävande av tomtindelning för Valsätra 58:1
  (diarienummer 2023-002620)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/valsatra-581

 • Upphävande av tomtindelning för Norby 100:4, Norby 100:5 och Norby 100:10
  (diarienummer 2023-002618)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/norby-1004

 • Upphävande av tomtindelning för Norby 87:15, Norby 87:7
  (diarienummer 2023-002619)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/norby-8715

 • Upphävande av tomtindelning för Norby 87:8
  (diarienummer 2023-002649)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-03-21

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/norby-878

 

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2022-10-20 att anta förslag till detaljplan för:

 • Detaljplan för Kvarteret Sigrun
  (diarienummer 2015-000267)

Beslutet om antagande har fått laga kraft 2024-04-04                           

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/sigrun

 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 12 april 2024
Plan- och byggnadsnämnden