Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill.

  Om brandfarliga vätskor eller spillolja kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Krav för att förebygga det finns i föreskrifter från Naturvårdsverket och i miljöbalken. Miljöförvaltningen kontrollerar att du som hanterar brandfarliga vätskor i cisterner eller lösa behållare följer dessa krav.

  Till Miljöförvaltningen ska du

  • skriftligen informera om installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja
  • skriftligen informera om hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i lösa behållare inom vattenskyddsområde
  • på efterfrågan uppvisa protokoll på utförda kontroller
  • informera om cistern som ska tas ur bruk
  • informera om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde.

  Läs mer om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor på Naturvårdsverkets webbplats 

  Du kan även behöva söka tillstånd från andra myndigheter

  Regler för att förebygga brand eller explosion vid hantering av brandfarliga vätskor finns i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Brandförsvaret kontrollerar att du följer dessa krav och handlägger ansökan om tillstånd.

  Läs om tillstånd för att hantera brandfarliga varor på Brandförsvarets webbplats 

  För vissa fasta cisterner krävs också bygglov enligt Plan- och bygglagen.

  Läs mer om bygglov

 2. Installera cistern för brandfarlig vätska eller spillolja

  Installera cistern

  Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera miljöförvaltningen om cisternen är

  • utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3
  • inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 150 liter.

  Du ska informera miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Du ska informera miljöförvaltningen även om du bara ska ställa upp en cistern tillfälligt. Om du inte informerar miljöförvaltningen i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  Brandfarlig vätska eller spillolja i cistern

  Skyddåtgärder vid tankningsplatser (PDF, 88 KB)

  Anmäl installation av cistern (PDF, 245 KB)

  Extra krav på cisterner inom vattenskyddsområde

  Cisterner och anslutna rör- och slangledningar som ligger inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd.

  Om det sekundära skyddet är i form av invallning ska invallningen rymma hela cisternens volym. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt 10 procent av övriga cisterners volym.

  Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha något annat sekundärt skydd. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart. Det ska också vara utformat så att det går att genomföra en kontroll. 

  För cisterner som finns i bostadshus och är under regelbunden uppsikt krävs oftast inte något sekundärt skydd.

  Vid påfyllningsrör för en cistern inom vattenskyddsområde ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde". Skylten ska vara väl synlig, av varaktigt material och innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllnadsflöde
  • Innehåll

  Se om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde.

 3. Kopia på utförda kontroller

  När din cistern har kontrollerats enligt reglerna i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och när det tillhörande sekundära skyddet har kontrollerats enligt reglerna i föreskriften från Naturvårdsverket ska du spara kontrollrapporterna. Du ska kunna visa upp kontrollrapporterna för miljöförvaltningen på begäran.

 4. Ta cistern ur bruk

  Om du ska sluta använda en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja så ska du informera miljöförvaltningen om att du tar den ur bruk.

  Töm och rengör cistern som inte används (PDF, 66 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk (PDF, 256 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk, webbformulär

 5. Misstanke om förorening av mark eller vatten

  Om det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat ska du som hanterar den brandfarliga vätskan eller spilloljan omedelbart underrätta miljöförvaltningen.

 6. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.