Pågående dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14 - samråd

Dialogen avslutas

19 december 2018, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Gamla Uppsala 42:14. Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg, cirka 5 kilometer från Stora torget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Så här gör du

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Det har sedan 2010 funnits restaurangverksamhet inom fastigheten, med stöd av tidsbegränsat lov. Det tidsbegränsade bygglovet gick ut 2014-12-31 och på grund av rådande planbestämmelser kan permanent bygglov för restaurangverksamheten inte ges. Syftet med detaljplanen är därför att bekräfta den nuvarande användningen så att permanent bygglov för restaurangen kan ges.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.