Förtroendevald

Thomas Tjäder (M)

Aktuella uppdrag

  • AB Boländerna 32:2 vice ordförande
  • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB vice ordförande
  • AB Uppsala Kommuns Industrihus vice ordförande
  • Uppsala kommuns Industrihus i Eke AB ledamot
  • Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltning AB ledamot
  • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB vice ordförande
  • Uppsala Kommuns Industrihus Västland AB ledamot
  • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB vice ordförande

Tidigare uppdrag