Förtroendevald

Thomas Tjäder (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ordf 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ordf 2011-02-28 − 2014-12-31
 • Uppsala Industrihus Cykeln AB
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
  ordf 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsala kommuns industrihus AB
  led 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Uppsala kommuns industrihus AB
  suppl 2003-01-01 − 2006-03-16
 • Fyrishov AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31