Förtroendevald

Örjan Berglund (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  1:e v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  suppl 2008-06-10 − 2010-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ers 2007-05-28 − 2010-03-29
 • Politisk ledning
  polsekr 2007-05-02 − 2010-03-25
 • VA- och avfallsnämnd
  ers 2007-01-01 − 2008-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2002-11-01 − 2006-10-31