Förtroendevald

Mats Åhlund (C)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
    led 2016-12-12 − 2018-12-31