Förtroendevald

Mats Åhlund (C)

Aktuella uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna ledamot
  • Kommunfullmäktige ledamot