Förtroendevald

Johan Pelling (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Valnämnden
    ers 2011-01-01 − 2014-12-31
  • Räddnings- och beredskapsnämnden
    ers 1995-01-01 − 1995-12-31