Omsorgsnämndens upphandlingsutskott

Aktuellt inom Omsorgsnämndens upphandlingsutskott

Mål och budget

Läs kommunens viktigaste styrdokument – Mål och budget.

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. De ansvarar enligt delegation för att fastställa förfrågningsunderlag vid upphandlingar och beslutar om tilldelning av upphandlade varor, tjänster och verksamheter. Utskottet kan också häva avtal i vissa fall.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala