Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Aktuellt inom Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Håll koll med Livsmedelskollen!

Sök på restauranger, butiker och andra livsmedelsföretag och se hur de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Undersökning av lertäkter

Uppsala kommun tar markprover vid vissa förskolor och lekplatser. Provresultat väntas första kvartalet 2016.

Verksamhetsberättelse

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder 16.30 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten, vilket framgår av kallelsen. Antalet platser är begränsat. Ärenden som innehåller personuppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben.

Nästa möte: torsdag 1 februari 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för ett hållbart samhällsbyggande, en god livsmiljö och god hälsa för dig som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Genom tillsyn bidrar vi till ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg. 

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljöförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Kungsporten

Kungsängsvägen 27

Postadress

Uppsala kommun

miljöförvaltningen

753 75 Uppsala