Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder 16.30 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten, vilket framgår av kallelsen. Antalet platser är begränsat. Ärenden som innehåller personuppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben.

Nästa möte: onsdag 12 december 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling, god hälsa och god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Genom prövning och tillsyn bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi arbetar också förebyggande genom att sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskyddsnämnden stöds av miljöförvaltningen.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljöförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Kungsporten

Kungsängsvägen 27

Postadress

Uppsala kommun

miljöförvaltningen

753 75 Uppsala