Ärende

5. Uppsägning av avtal för reklamfinansierade gatumöbler