Yttrande

Yttrande över förslag till detaljplan för sydvästra Gränby centrum