Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens över externa kostnader