Yttrande

Yttrande över kommunrevisionens över externa kostnader

Det här är ett beslutsunderlag.