Ärende

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Det här är ett beslutsunderlag.