Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten hör till miljöförvaltningen.

Avdelningschef:  Tobias Johansson

Livsmedelskontrollens uppdrag

Livsmedelskontrollens uppdrag är att

Enheten består av 12 inspektörer som jobbar i team. Vi har cirka 1 700 anläggningar som vi ska kontrollera. 2017 planerade vi för 1 557 kontrollbesök. Vi gör ofta oanmälda inspektioner. Kontrollerna är riskbaserade och avgiftsfinansierade.

Tillståndsenhetens uppdrag

Arbetsområden

 • serveringstillstånd för alkohol
 • tobak
 • folköl
 • receptfria läkemedel.

Tillståndsenheten handlägger

 • ansökan om serveringstillstånd (stadigvarande och tillfälliga)
 • anmälan om ändringar i tillstånd (PBI, serveringsyta och serveringstid)
 • anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps, serveringsansvariga, datum för gasker med mera.

Vi ansvarar för tillsyn när det gäller

 • ordning i och utanför lokalen
 • serveringsansvarig på plats
 • berusningsnivå
 • ingen servering till märkbart berusade
 • ingen servering till underåriga
 • ingen alkohol ut från serveringsstället, uteserveringen
 • matutbud
 • marknadsföring
 • serveringstider.

Stora delar av vår tillsyn handlar om information snarare än kontroll.

Läs om tillstånd och regler för alkoholservering.

Läs om tillstånd och regler för livsmedel och försäljning.

Kontakta tillståndsenheten

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00, måndag–fredag 7.45–17.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala