Uppsala Stadshus AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Stadshus AB.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs genom hel- och delägda bolag och stiftelser. De helägda bolagen är samlade i en koncern med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Bolagets styrelse är kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB har 14 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Stadshus AB

Telefon
Besöksadress

Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Postadress

Uppsala kommun

753 75 Uppsala