Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterb

Riktlinjen ska säkerställa att kommunkoncerngemensamma rekryteringsprinciper följs vid rekrytering av verkställande direktörer i de kommunala bolagen.

Sammanfattning

Syftet är att säkerställa

  • att rekryteringsförfarandet av direktörer i bolag håller hög och jämn kvalitet samt
  • att regelbundna avstämningar med och involvering av kommunstyrelsens presidium, tillika ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i Uppsala Stadshus AB sker inför beslut när direktörer rekryteras.