Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Nästa möte: tisdag 12 december 2017

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Skolfastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter till skol- och förskoleverksamhet i Uppsala kommun. Totalt ingår 172 fastigheter på olika platser i kommunen, det motsvarar cirka 405 000 kvadratmeter lokalyta.

skolfastigheter.uppsala.se

Styrdokument

  • Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020

    Uppsala kommun behöver bygga och anpassa utbildningslokaler utifrån de behov av barn- och elevplatser som finns i kommunen. Därför har kommunen inventerat och analyserat behoven av utbildningslokaler för de kommande åren. Utifrån detta har kommunen fastställt en plan för åren 2016–2020. Planen för Strategisk försörjning av utbildningslokaler innehåller nybyggande, ombyggnad, renovering och avveckling av lokaler.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har 17 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Telefon
Besöksadress

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Salagatan 18 A

753 30 Uppsala

Postadress

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Salagatan 18 A

753 30 Uppsala